ท่องเที่ยวน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก

ที่เที่ยวจังหวัดตาก
Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

ท่องเที่ยวน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก

ข้อมูลby Jom07 » Wed Mar 21, 2018 3:32 pm

รายละเอียดสถานที่

ท่องเที่ยวน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก
หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

Image

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ก่อนนั้นได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ท้องที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2535 แต่เมื่อมีการสำรวจเพิ่มเติมพบว่า ยังมีการบุกรุกและถือครองพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีก จึงได้มีการประกาศให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดทั้งหมดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ และตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มีพื้นที่ 534,375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,765 เมตร สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเขาสน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

Image

น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากห้วยน้ำนัก มีน้ำตลอดปีมีถึง 97 ชั้น สภาพป่าบริเวณน้ำตก อากาศเย็นสบาย ปัจจุบันมีสำนักงานวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ มีเจ้าหน้าที่และพนักงานดูแลคอยอำนวยความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ ลานจอดรถชั่วคราว (ใช้เฉพาะบางฤดู) ลานสำหรับกางเต็นท์พักแรมปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศชอบมาเที่ยวชมอยู่เสมอ อยู่ในเขตป่าแม่สอด

Image

Image

Image

Image

Image

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

โทรศัพท์ : 0 5550 0906

อีเมล : [email protected]

การเดินทาง :
โดยรถยนต์
จากอำเภอแม่สอด ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1090 ถึง กม. ที่ 37 มีทางแยกเข้าไปประมาณ 700 เมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
โดยรถโดยสารประจำทาง
เดินทางโดยรถ บขส. จากกรุงเทพฯ-แม่สอด โดยอาศัยทางเดินหมายเลข 105 ทางตอนเหนือของ ทางหลวงหมายเลข 1090 ทางทิศตะวันตก และทิศใต้ก็จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจริญ

ข้อมูลจาก :
http://travelpangsida.blogspot.com
http://www.painaidii.com
http://www.siamfreestyle.com

Return to “ที่เที่ยวตาก”