ท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา
Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

ท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลby Jom07 » Sat Jan 27, 2018 12:01 pm

รายละเอียดสถานที่

ท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
ป 2 หมู่ 12 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

Image

วัดพนัญเชิง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (จากคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่าเป็นพระอารามหลวงลำดับที่ ๑๕) อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ตำบลหอรัตนไชย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตอนใต้ของเกาะเมือง ทางราชการใช้ชื่อว่าตำบลคลองสวนพลู (หรือตำบลกะมัง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Image

โบราณสถาน ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด

1. พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) เป็นชนิดพระปูนปั้นปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 7 วา 10 นิ้ว สูงตลอดรัศมี 9 วา 2 ศอก ประดิษฐ์อยู่ในพระวิหารใหญ่ตามฝาผนังพระวิหารใหญ่ทั้ง 4 ด้าน ทำเป็นช่องๆ ไว้บรรจุพระพุทธรูป 84,000 องค์ เป็นพระขนาดเล็กตามภาษาชาวบ้านว่า “พระงั่ง” ในทำเนียบพระพุทธรูปกล่าวว่า สร้างเมื่อปีชวด พ.ศ.1867 ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 26 ปี แต่ไม่ได้ความว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับการปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2471 เนื่องจากไฟไหม้ผ้าห่มพระพุทธไตรรัตนนายก ในพ.ศ.2444 ทำให้ชำรุดหลายแห่ง และซ่อมแซมเสร็จในปี พ.ศ.2472 มีการทำอุณาโลมเปลี่ยนใหม่ยกขึ้นติดตามเดิมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2572 ในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2549 กำลังจะดำเนินการบูรณะครั้งใหญ่โดยจะทำการปิดทองใหม่ทั้งองค์ เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นที่น่าศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

พระพุทธรูปองค์นี้ มีเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่ง ซึ่งควรนำมากล่าวไว้ในนี้ด้วย คือ ตามคำให้การชาวกรุงเก่าเล่าว่า เมื่อใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้น พระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ในพระวิหารหลวง วัดพนัญเชิง มีน้ำพระเนตรไหลออกทั้งสองข้างจรดพระนาภี เหตุนี้ประชาชนจึงมีความเคารพนับถือมาก ถึงหน้าเทศกาลได้ไปประชุมกันนมัสการเป็นประจำทุกๆ ปี

Image

2. ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงนี้ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ 3 องค์ เรียงจากซ้ายไปขวา ดังนี้

2.1 พระพุทธรูปทอง สมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 3 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 5 ศอก 3 นิ้ว
2.2 พระพุทธรูปปูนปั้น สมัยอยุธยาปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 5 ศอก 11 นิ้ว
2.3 พระพุทธรูปนาก สมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 13 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 5 ศอก

พระพุทธรูปทองและนาคนั้น สันนิษฐานว่าสร้างสมัยตอนปลายสุโขทัยราว พ.ศ. 1900 เดิมทีเดียวหุ้มปูนลงรักปิดทองไว้ เข้าใจว่าคงหุ้มมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2310 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2499 ทางวัดจัดทำความสะอาดจึงได้พบรอยปูนกระเทาะออก เห็นว่าเป็นทองและนาค จึงได้กระเทาะปูนออกดังปรากฏเห็นอยู่ในทุกวันนี้

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่: ป 2 หมู่ 12 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1300
Website : http://www.watphananchoeng.com
อีเมล์ [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อภายในวัดพนัญเชิงวรวิหาร

1. สำนักงานกลางวัดพนัญเชิงวรวิหาร (กุฏิเจ้าอาวาส) โทรศัพท์ 0-3524-3867-8 โทรสาร 0-3524-3869
2. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะตำบลหอรัตนไชย (พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.9) โทรศัพท์ 08-1286-0621 โทรสาร 0-3524-1708, 0-3523-4965 e-mail [email protected]
3. ฝ่ายจัดเช่าวัตถุมงคล โทรศัพท์ 084-775-5807 , 086-554-8861

การเดินทางสู่วัดพนัญเชิงวรวิหาร 3 ทาง

เดินทางโดยรถยนต์ ไป ตามถนนพหลโยธิน แยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามแยกอำเภอวังน้อย ถนนสายโรจนะถึงเจดีย์ใหญ่วัดสามปลื้ม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1 เลี้ยวซ้ายไปตามถนน ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคลแล่นเรื่อยไปจนถึงวัด

เดินทางโดยรถไฟไป ยังสถานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อรถประจำทาง หรือรถรับจ้างเพื่อข้ามเรือที่สถานีตำรวจป้อมเพชร ซึ่งเรียกว่า ท่าข้ามวัดสุวรรณดาราราม - วัดพนัญเชิงฯ

เดินทางโดยเรือ มีเรือ 3 สาย สายใต้และสายตะวันตก จะถึงวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจป้อมเพชรก่อนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายเหนือจะถึงตัวจังหวัดก่อนถึงวัด

ข้อมูลจาก :
http://www.thailandtemples.org
https://watboran.wordpress.com
http://www.chillpainai.com

Return to “ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา”