วัดข่อย (Wat Khoi)

ที่เที่ยวเพชรบุรี
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

วัดข่อย (Wat Khoi)

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Tue Sep 19, 2017 5:57 pm

รายละเอียดสถานที่

วัดข่อย (Wat Khoi)
124 ซอยข้างวัดข่อย 4 ถนน คีรีรัถยา ตำบล คลองกระแซง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

วัดข่อย (Wat Khoi)

Wat Khoi-nui_th-1.png
วัดข่อย ภาพ : nui_th
Wat Khoi-nui_th-1.png (254.38 KiB) Viewed 3234 times

วัดข่อย ถือเป็น "พุทธสถานศิลป์" หนึ่งเดียวในโลก เป็นคำกล่าวขานถึง พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ อันตั้งอยู่ ณ วัดข่อย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีพระจำพรรษาอยู่ 15 รูป โดยมีเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าอาวาส อาคารพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคล พระประธานของวัดข่อย ชาวบ้านเคารพศรัทธาและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินทั้งองค์ ผนังด้านในของอาคารนี้ทำจากไม้สัก ตกแต่งด้วยรูปยันต์พระพรหม 4 หน้า ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 1 ปี 3 เดือน 18 วัน ด้านบนของอาคารนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิดทอง ห้ามสุภาพสตรีขึ้นไป เนื่องจากมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ชั้นล่าง ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ ภายนอกเป็นลายปูนปั้นทั้ง 2 ชั้น ฝาผนังเป็นลายรดน้ำเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ

Wat Khoi-nui_th-2.png
วัดข่อย ภาพ : nui_th
Wat Khoi-nui_th-2.png (190.62 KiB) Viewed 3234 times

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ตั้งอยู่ที่ วัดข่อย เป็นศาสนสถานที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่า ช่างสิบหมู่ มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปี 2548 โดยพระวัชรวิชญ์ สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็น ฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของ วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด จึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมี โอกาสสร้างให้เป็นจริงดิน ต่อมาในปี 2554 จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา โดยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 24 ล้านบาท สถาปัตยกรรมของพรธาตุฉิมพลีฯ ดูแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐี เป็นทรงอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไป ด้วยอักขระพิเศษ มีพระพุทธรูปประจำอยู่ 4 ทิศ ขนาดฐานยาวด้านละ 18 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ 27 เมตร มีจำนวน 3 ชั้น ด้านชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ เทพเทวดาที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าไปยังพระธาตุ ได้แก่ พระพรหม ท้าวเวสสุวรรณ และท้าววิรุฬหก

Wat Khoi-nui_th-4.png
วัดข่อย ภาพ : nui_th
Wat Khoi-nui_th-4.png (292 KiB) Viewed 3234 times

ทุกทิศของฐานพระธาตุ จะมีรูปปั้นเป็นหน้ายักษ์ ลิง พราหมณ์ และรูปล้อนักการเมือง และกีฬา แบกฐานขององค์พระธาตุเอาไว้ สื่อถึง พระพุทธศาสนาที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมอุปภัมถ์ไปพร้อมกัน ชั้นที่สอง ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ และยังคงลวดลายยันต์ โภคทรัพย์ที่ผนังทั้ง 4 ด้าน มีบันไดทางขึ้นริมด้านขวาหลังพระธาตุ แต่ชั้นสองนี้อนุญาตเพศชายขึ้นไปได้เท่านั้น ชั้นที่สาม ซุ้มเรือนยอด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในบุษบก 5 ยอด ลงรักปิดทอง ชั้นนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปและฆราวาส ขึ้นไป ภายในพระธาตุมีพระประธาน 3 องค์ พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิด้านซ้าย, พระพุทธมิ่งมงคล ตรงกลาง, พระสิวลีมหาลาภร่มเย็น ทางด้านขวา ข้างบนเพดานเห็นผนังทั้งสี่ด้านแกะสลักเป็นตัวอักขระขอมบท พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เหนือบริเวณพระประธาน ซึ่งเป็นยันต์ของ หลวงพ่อทองศุข แห่งวัดโตนดหลวง ยันต์พรหมสี่หน้า และยันต์หงส์มหาเสน่ห์ หรือหงส์เรียกทรัพย์ มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเชื่อว่า หากผู้ใดมาสักการะบูชาจะได้พบแต่ความเจริญ สมหวังในหน้าที่การงาน และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ตัวผู้สักการะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน แห่งความดี

Wat Khoi-nui_th-5.png
วัดข่อย ภาพ : nui_th
Wat Khoi-nui_th-5.png (259.05 KiB) Viewed 3234 times

จุดเด่นของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิอีกอย่างหนึ่งคือ ภายนอกอาคารเป็นอักขระยันต์ที่เรียกว่า ยันต์ฉิมพลี โดยการออกแบบของพระวัชรวิชญ์ สิริปัญโญ อดีตปลัดอำเภอบ้านลาดที่เคยได้เห็นภาพยันต์ตอนสมัยเป็นฆราวาส แล้วนำมาจินตนาการสร้างให้เป็นจริง สวยงามดุจสรวงสวรรค์บนดิน โดยการนำภาพจากจินตนาการมาปรึกษาท่านเจ้าอาวาส พระครูประโชติวชิราการ จากนั้นก็มีการรวบรวมทุนทรัพย์ ได้คุณนฤมล กาญจนโรจน์ เป็นต้นบุญที่ 5 ล้านบาท กว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จก็ต้องรวบรวมการบริจาคอย่างต่อเนื่อง สิ้นงบประมาณทั้งหมด 24 ล้านบาท การก่อสร้างพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ เริ่มขึ้นในปี 2554 โดยมีช่างศิริ พรพระ เขียนแบบแปลน และช่างประจักษ์ อินทไพร ช่างเพชรบุรีที่มีความสามารถด้านแบบแปลนตามหลักศิลปะไทยผสม มีช่างลายรดน้ำมือหนึ่งของเมืองเพชร คือ ช่างธานินทร์ ชื่นใจ ช่วยตกแต่งประดับประดา นอกจากนี้ยังมีช่างปูนปั้น ช่างแกะสลัก ช่างเขียน อีก กว่า 20 ท่าน มาร่วมในงานนี้ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานกว้างด้านละ 18 เมตร สูง 27 เมตร ชั้น 2 ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ตกแต่งด้วยลวดลายยันต์โภคทรัพย์ที่ผนังทั้ง 4 ด้าน แต่ละชั้นประดับด้วยฉัตรทองเหลืองดุนลายรวม 9 ยอด วางศิลาฤกษ์วันที่ 27 สิงหาคม 2554 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Wat Khoi-nui_th-3.png
วัดข่อย ภาพ : nui_th
Wat Khoi-nui_th-3.png (217.63 KiB) Viewed 3234 times

ชมความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ พุทธสถานศิลป์ แห่งเดียวในโลก สักการะบูชายันต์พรหมสี่หน้า และยันต์หงส์มหาเสน่ห์ และกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในวัดข่อย ยังมีภาพเขียนบนฝาผนัง และพระพุทธรูปที่สำคัญมากมาย ซึ่งในแต่ละส่วนก็ล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

ที่อยู่
124 ซอยข้างวัดข่อย 4 ถนน คีรีรัถยา ตำบล คลองกระแซง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

เวลาทำการ
เวลาเปิด 06:00 น.
เวลาปิด 18:00 น.

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3241-1645

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี ด้วยรถยนต์
ตรวจสอบเส้นทางเพิ่มเติม

รถไฟ
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษCNR จาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี ทุกวัน
รถไฟเที่ยวแรก จาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี เวลา 08:05 น.
รถไฟเที่ยวสุดท้าย จาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี เวลา 22:50 น.
ตรวจสอบเวลาการเดินรถเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ www.railway.co.th

ข้อมูลจาก
https://th.wikipedia.org

Return to “ที่เที่ยวเพชรบุรี”