ท่องเที่ยวบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่เที่ยวสุพรรณบุรี
Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

ท่องเที่ยวบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลby Jom07 » Fri Mar 30, 2018 2:53 pm

รายละเอียดสถานที่

ท่องเที่ยวบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

Image

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "บึงฉวาก" เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ ทั้งนี้

Image

บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี เนื่องจากความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีในบึง

โซนสัตว์น้ำ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก (อุโมงค์ปลา)
ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวบรวมพันธุ์ ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามและพันธุ์ปลาหายาก เอาไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา แบ่งเป็น 3 อาคาร ได้แก่...
อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 1 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด เช่น ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาม้า ปลากราย ปลาช่อนงูเห่า ปลาเสือตอ เป็นต้น

Image

Image

อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 2 ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงาม บรรจุน้ำได้กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร ผู้ชมสามารถเดินลอดผ่านใต้ตู้ปลา ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ใกล้สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย มีนักประดาน้ำหญิงสาธิตการให้อาหารปลา

Image

Image

โซนสวนสัตว์
ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ประกอบด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ การดูนก สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของบึงฉวาก มีตู้จำลองระบบนิเวศ ห้องฉายสไลด์วีดิทัศน์

Image

Image

Image

ที่ตั้ง : ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

วันเปิดทำการ :ทุกวัน

วันทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม :
ค่าเข้าชมอาคารหลังที่ 1 อาคารหลังที่ 2
ชมบ่อจระเข้ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
ค่าเข้าชมอาคารหลังที่ 3
(สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)
ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก
โทรศัพท์ : 0 3543 9208-9, 0 3543 9190
โทรสาร : 0 3543 9208
เว็บไซต์ : http://www.suphanburi.go.th/bungchawak/

การเดินทาง :
รถยนต์
สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้หลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนี้
1.จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ จากกรุงเทพฯ ผ่านนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร
2.จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร
3.จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร
4.จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 228 กิโลเมตร
5.จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
6.จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร
รถตู้
ขึ้นรถที่หมอชิต ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น.
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ ไปจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน และมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน วันละ 1 เที่ยว จากกรุงเทพฯ 16.40 น. ถึงสุพรรณบุรี 19.40 น. และ จากสุพรรณบุรี 04.40 น. ถึงกรุงเทพฯ 09.30 น.

ข้อมูลจาก :
https://www.most.go.th
http://www.tatsuphan.net
http://www.suphan.biz

Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

Re: ท่องเที่ยวบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลby Jom07 » Thu Apr 19, 2018 11:42 am

ตารางรถทัวร์

ขึ้นที่หมอชิต2

บริษัทสมบูรณ์พัฒนาทัวร์จำกัด

สาย 974 กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ม.1ข,ม.2
ต้นทาง 05.30-18.00 ออกทุก 40 นาที
ปลายทาง 05.00-17.30 ออกทุก 40 นาที

สาย 951 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ม.1ข,ม.2
ต้นทาง 04.40-20.45 ออกทุก 30 นาที
ปลายทาง 03.15-18.20 ออกทุก 30 นาที

สาย 975 กรุงเทพ-บางบัวทอง-ท่าช้าง ม.1ข,ม.2
ต้นทาง
06.00,08.00,10.00,12.00,13.40,15.20,
17.00,19.00

ปลายทาง
05.00,06.00,08.40,10.50,12.30,14.20,
15.40,16.30

สาย 954 กรุงเทพ-อ่างทอง-ท่าช้าง ม.1ข,ม.2
ต้นทา
05.00,09.00,11.00,12.50,14.30,16.10,
18.00

ปลายทาง
04.00,05.30,07.00,09.10,10.50,12.30,
14.10,15.40,18.30

ตารางรถไฟ

capture-20180419-115214.png

Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

Re: ท่องเที่ยวบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลby Jom07 » Tue Apr 24, 2018 11:18 am

index (1)-compressed.jpg
index (1)-compressed.jpg (91.04 KiB) Viewed 6307 times


index (2)-compressed.jpg
index (2)-compressed.jpg (93.89 KiB) Viewed 6307 times


index (3)-compressed.jpg
index (3)-compressed.jpg (93.9 KiB) Viewed 6307 times


index (4)-compressed.jpg
index (4)-compressed.jpg (95.86 KiB) Viewed 6307 times


index (5)-compressed.jpg
index (5)-compressed.jpg (99.19 KiB) Viewed 6307 times

Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

Re: ท่องเที่ยวบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลby Jom07 » Tue Apr 24, 2018 11:19 am

index (6)-compressed.jpg
index (6)-compressed.jpg (89.35 KiB) Viewed 6307 times


index (7)-compressed.jpg
index (7)-compressed.jpg (100.9 KiB) Viewed 6307 times


index (8)-compressed.jpg
index (8)-compressed.jpg (80.71 KiB) Viewed 6307 times


index-compressed.jpg
index-compressed.jpg (109.05 KiB) Viewed 6307 times


Return to “ที่เที่ยวสุพรรณบุรี”