เที่ยววัดกัน วัดสุนทราวาส วัดชายนา หรือปลายนา

ที่เที่ยวพัทลุง
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4402
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

เที่ยววัดกัน วัดสุนทราวาส วัดชายนา หรือปลายนา

ข้อมูลby admin2 » Tue May 02, 2017 5:03 am

วัดสุนทราวาส เดิมชื่อ วัดชายนา หรือปลายนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสนทรา เป็นวัดอันดับที่ 3 ของจังหวัดพัทลุง

ตามหลักฐานทางคติชนวิทยาและคำบอกเล่า

กล่าวว่าชื่อวัดสนทราตามเรื่องนางสนทราซึ่งนายเรืองเป็นผู้แต่งเมื่อ พ.ศ.2110

นางสนทราเป็นยักษ์ตนหนึ่งซึ่งพระรถฆ่าตายแล้วชาวบ้านนำศพมาทิ้งไว้ที่สระน้ำแห่งหนึ่ง

จนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๒ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดสุนทราวาสจนถึงปัจจุบัน

อุโบสถ เดิมสร้างด้วยไม้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๕ ได้บูรณะเป็นอาาคารก่ออิฐถือปูน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบสร้างอุโบสถหลังนี้ด้วย
และยังได้รับการอุปถัมภ์จากพระยาพัทลุง (จุ้ย)

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยสามองค์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ฝีมือการปั้นเป็นแบบพื้นเมือง
พระประธานประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีลายแข้งสิงห์

ฝาผนังอุโบสถทั้งสี่ด้านเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีฝุ่น ภาพส่วนใหญ่ลบเลือนมาก

รอบอุโบสถมีกำแพงประทักษิณและกำแพงแก้วล้อมรอบ

จิตรกรรมฝาหนัง ตามประวัติกล่าวว่าเขียนขึ้นสมัยพระอุดมปิฎกเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๕

ฝาผนังอุโบสถตอนบนเขียนเป็นเทพชุมนุมสามแถว ตอนล่างเขียนเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนปรินิพพาน

ฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องทศชาติชาดก แต่ลบเลือนไปมากแล้ว

ฝาผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมาร

ด้านหลังพระประธานเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์

ตอนล่างเขียนเป็นภาพพระมาลัยเสด็จไปโปรดสัตว์ในเมืองนรก

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ และได้ประกาศแนวโบราณสถาน เป็นพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕

นอกจากนี้ยังมีจารึกในผนังอุโบสถ มีข้อความว่า

พระพุทธศักราชล่วงแล้ว ๒๓๘๕ พรรษา ปีขานจัตวาศก

ข้าพระพุทธเจ้า สรภิกขุ เดิมอยู่เมืองภัทรลุง มาอยู่ ณ วัดหงษ์ ในกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามชื่อ พระอุดมปิฏก

ได้สร้างพระอุโบสถและโรงการบุเรียนและกุฏีลงไว้ในวัดนี้อันเปนที่เล่าเรียน นโม ก ข ตั้งแต่เปนทารกนั้นมา

มีพญาภัทรลุงจุ้ยเปนอุปการช่วยกระทำในปีฉลูเบญจศก ขอเปนอุปนิไสยแก่พรนฤพานเถิด

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4402
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: เที่ยววัดกัน วัดสุนทราวาส วัดชายนา หรือปลายนา

ข้อมูลby admin2 » Tue May 02, 2017 5:04 am

ที่มา: blog คุณ หนุมานชาญสมร

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4402
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: เที่ยววัดกัน วัดสุนทราวาส วัดชายนา หรือปลายนา

ข้อมูลby admin2 » Tue May 02, 2017 5:27 am

เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดพัทลุง..ที่งดงาม..ภายในวัดร่มรื่น..ท่านเจ้าอาวาสปัจจุบัน (องค์ที่23) มีจริยวัตรงดงาม..สุขุมเคร่งวินัยแต่ใจดี..พระมหาเชยศักดิ์ สุนุทรธมโมReturn to “ที่เที่ยวพัทลุง”