หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์. หลาดใต้โหนด บ้านจันนา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่เที่ยวพัทลุง
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4402
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์. หลาดใต้โหนด บ้านจันนา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลby admin2 » Sun Mar 19, 2017 4:40 pm

หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์. หลาดใต้โหนด บ้านจันนา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Image

โหนด คือ ตาลโตนด
หลาด คือ ตลาด
หลาดใต้โหนด หมายถึง ตลาดใต้ต้นตาลโตนด
ตั้งอยู่ที่ บ้านจันนา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุ

มีของกิน พืชผักปลอดสารเคมี มีของฝากมากมาย

ตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 08.00-15.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลหลาดใต้โหนดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 085-065-4480

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4402
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์. หลาดใต้โหนด บ้านจันนา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลby admin2 » Mon Apr 03, 2017 9:33 pm

อีกหนึ่งวัฒนธรรมท้ายบ้าน ที่ยังดำรงอยู่คู่กับชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ฅนท้ายบ้านจึงขอนำมาประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ควรส่งเสริมกันครับหลาดใต้โหนด ( 2558 - ปัจจุบัน )

26-27 มีนาคม 59 ไปฉลอง 1 ปี หลาดใต้โหนดกัน!!ตลาดใต้โหนด หรือ หลาดใต้โหนด มาจากแนวคิดให้ชุมชนท้องถิ่น ได้พึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งทั้งการเป็นอยู่ และการรักษาธรรมชาติ โดยอาศัยแนวคิด ของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนซีไรต์ ชาวพัทลุง

.....

ปี 2553 เกิดพายุพัดเข้าสู่จังหวัดรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ทำให้ไร่ นา สวนยางพาราและบ้านเรือนถูกพายุพัดโค่น เกิดความเสียหายอย่างหนัก แต่ในดงตาล ณ บ้านจันนา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง บ้านเกิดของนักเขียนนาม กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ต้นตาลโตนดกลับทานคลื่นแห่งพายุ โรงเรือนต่าง ๆ มิได้รับความเสียหายแม้แต่น้อย ขณะรอบบริเวณทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง

......

เจน สงสมพันธุ์ พี่ชายของกนกพงศ์ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขณะนั้น จึงคิดว่า ปณิธานของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนหนุ่มซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อปี 2549 ต้องการสถาปนาหมู่บ้านเชิงเขาหลวง ให้เป็น “หุบเขาฝนโปรยไพร” ในพื้นที่ปากทางเข้าน้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไป แต่ด้วยข้อจำกัดไม่มีคนจะเข้าไปดำเนินการ จึงคิดว่าควรจะนำ “หุบเขาฝนโปรยไพร” ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวที่รักธรรมชาติ รักศิลปวัฒนธรรม และรักวิถีชีวิตอันเรียบง่าย มาอยู่ในดงตาล ซึ่งต้านพายุได้ ณ บ้านจันนา (บ้านศาลาม่วง) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แห่งนี้

......

ปี 2554 เริ่มทำพิพิธภัณฑ์ “บ้านนักเขียน ห้องเรียนสีสันศิลปะ” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสาธารณะ ในพื้นที่ 7 ไร่ โดยใช้เงินทุนส่วนตัวของเจน สงสมพันธุ์ ซึ่งได้เป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในปีนั้น

........

ด้านกิจกรรมต่าง ๆ อาศัยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมัชชาศิลปินเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และเครือข่ายศิลปินต่าง ๆ ทำกิจกรรมหมุนเวียน มีค่ายศิลปะ ค่ายวรรณกรรม และการเรียนรู้ปูมบ้านปูมเมือง จัดพื้นที่เป็นอาคารท่ามกลางป่าธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนอีกทางหนึ่ง

........

นอกจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้ว บ้านนักเขียนฯ ยังเป็นแหล่งพบปะเพื่อความร่วมมือปกป้องเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และอาหารปลอดสารเคมี ด้วยกระแสของพัทลุงในเวลานั้นพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอย่างข้าวสังข์หยดกำลังได้รับการพูดถึงอย่างมาก เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูก

........

ปี 2557 ได้ร่วมจัดโครงการ “กินดี มีสุข” ขึ้นในจังหวัดพัทลุง โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) โดยการนำผักปลอดสารพิษ หัตถกรรม และผลผลิตจากท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทดลองนัดแนะกันมาซื้อหาตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงที่บ้านนักเขียนฯ และเคลื่อนที่ไปตามตามโรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ ก่อนกลับมาทำโครงการแบบต่อเนื่อง ณ บ้านนักเขียน ห้องเรียนสีสันศิลปะ ใช้ชื่อว่า “หลาดใต้โหนด” ของใช้ ของกิน งานศิลปพื้นบ้าน จัดตลาดทุกวันอาทิตย์ มาตั้งแต่มกราคม 2558 (ในวาระ 9 ปี รำลึก กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนผู้เป็นแรงบันดาลใจ) และกลายเป็น “ตลาดสีเขียว” ที่ผู้คนอยากไปสัมผัสบรรยากาศ การแสดงวัฒนธรรม การพักผ่อนในบรรยากาศหมู่ไม้อันร่มรื่น เป็นตลาดแปลกใหม่ ที่ผู้คนให้ความนิยมอย่างรวดเร็ว

........

คนทั่วไปรู้ว่า หลาดใต้โหนด (หลาดใต้โหนด ของใช้ ของกิน งานศิลป์พื้นบ้าน) คือบ้านของนักเขียน บ้านของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” เป็นบ้านหุบเขาฝนโปรยไพร แห่งที่ 2 นอกจากเดินตลาดเพื่อซื้อหาของกินพื้นบ้าน และหัตถกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีห้องสมุด มุมพักผ่อน ศาลาศิลปะ การแสดงทางวัฒนธรรม ศาลาวิถีชีวิต ป่า-นา-เล มีรอยประทับลายมือศิลปินแห่งชาติ และต่าง ๆ อีกมากมายให้ได้ร่วมเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ

.........

วันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ตลาดใต้โหนด หรือ หลาดใต้โหนด จะจัดงาน “ฉลองครบรอบ 1 ปี” มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแห่น้ำเคย ร่วมกินขนมจีน อภิปรายแนวทางสร้างความเข้มแข็ง ประกวดภาพที่ประทับใจ และภาคกลางคืนมีหนังตะลุง

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก สำนักพิมพ์นาคร


Return to “ที่เที่ยวพัทลุง”