พระมหาธาตุนภเมทนีดล (Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol)

เชียงใหม่
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

พระมหาธาตุนภเมทนีดล (Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol)

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Wed Sep 13, 2017 11:54 am

รายละเอียดสถานที่

พระมหาธาตุนภเมทนีดล (Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตู้ ปณ.2 119 หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

พระมหาธาตุนภเมทนีดล (Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol)

Wikimedia-Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol2.jpg
พระมหาธาตุนภเมทนีดล ภาพ : Wikimedia
Wikimedia-Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol2.jpg (40.21 KiB) Viewed 1798 times

พระมหาธาตุนภเมทนีดล อยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอด และพระพุทธรูปบูชา มีลักษณะที่สูงสง่า และตั้งอย่างโดนเด่น โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดลนั้นองค์จะเป็นสีน้ำตาล อีกทั้งรอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

Wikimedia-Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol.jpg
พระมหาธาตุนภเมทนีดล ภาพ : Wikimedia
Wikimedia-Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol.jpg (20.26 KiB) Viewed 1798 times

พระมหาธาตุนภเมทนีดล มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ถือเป็นพระมหาสถูปเจดีย์องค์แรกที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 60 เมตร องค์พระมหาสถูปเจดีย์มีสัณฐานทรงระฆัง 8 เหลี่ยม มีลวดลายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง แทนพระบารมี 3 ขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ อันประกอบด้วย บารมีขั้นแรก 10 ขั้น อุปบารมี 10 ขั้น และปรมัตถบารมี 10 ขั้น รวมเป็น บารมี 30 ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร จำหลักด้วยหินแกรนิตสีเขียวอมเทา ผนังห้องโถงประดับด้วยภาพศิลาจำหลัก แบบนูนต่ำ 4 ภาพใหญ่ แสดงพุทธประวัติ 4 ตอนสำคัญ คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Pichan Panwichartkul4.jpg
พระมหาธาตุนภเมทนีดล ภาพ : Pichan Panwichartkul
Pichan Panwichartkul4.jpg (87.77 KiB) Viewed 1798 times

Pichan Panwichartkul2.jpg
พระมหาธาตุนภเมทนีดล ภาพ : Pichan Panwichartkul
Pichan Panwichartkul2.jpg (263.97 KiB) Viewed 1798 times

กราบไหว้ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ดอยอินทนนท์ ชมดอกไม้และชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์

ที่อยู่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตู้ ปณ.2 119 หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160

เวลาทำการ
เวลาเปิด 08:00 น.
เวลาปิด 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โทรศัพท์ : 053-286729
E-Mail : [email protected]

การเดินทาง
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่
การเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ประมาณ 56 กม.ผ่านอำเภอหางดงและอำเภอสันปาตอง ไปยังอำเภอจอมทอง ก่อนถึงอำเภอจอมทองประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009 (จอมทอง-ดอยอินทนนท์) จะเริ่มเข้าเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่กิโลเมตรที่ 8 (น้ำตกแม่กลาง) และตัดขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์เป็นระยะทางทั้งหมด 48 กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 31

ข้อมูลจาก
www.park.dnp.go.th

Return to “เชียงใหม่”