ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลby Jom07 » Mon Mar 05, 2018 3:14 pm

รายละเอียดสถานที่

ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

Image

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก ได้ประกาศเมื่อปี พุทธศักราช 2534 ในการประชุม ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย " ให้อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชชนาลัย และ กำแพงเพชร เป็นมรดกโลก " เพราะความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัย เป็นผลงานที่ล้ำเลิศของสถาปัตยกรรมไทยในยุคแรก และกรมศิลปากรได้อัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มาเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ เมื่อ 18 เมษายน 2534

Image

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงเมือง พื้นที่ 503 ไร่ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กำแพงเมือง คูเมือง และป้อมประตูต่าง ๆ เขตนอกกำแพงเมือง เรียกกันว่า เขตอรัญญิก พื้นที่ 1,611 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินลูกรังขนาดย่อม มีโบราณสถานที่สำคัญเป็นวัดขนาดใหญ่น้อยรวม 40 แห่ง วัดที่สำคัญคือ วัดพระนอน วัดพระสี่อริยาบถ วัดสิงห์ วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดกำแพงงาม วัดช้างรอบ และวัดอาวาสใหญ่

Image

กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิกเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกำแพงเพชร ด้วยโบราณสถานเหล่านี้รวมกลุ่มกันอยู่หนาแน่น ในบริเวณที่เป็นผืนเดียวกัน ตัวโบราณสถานที่เป็นของแท้ ฝีมือบรรพชนในยุคนั้น สภาพภูมิประเทศเป็นป่าธรรมชาติโดยรอบที่ยังอนุรักษ์ไว้ได้ แต่การเข้าชมก็ไม่ต้องกลัว เพราะอยู่ในพื้นที่ดูแลของกรมศิลปากร ต้องเสียค่าเข้าชม มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความปลอดภัยแต่ก็ไม่เหมาะนักหากจะไปชมกันเพียง 2 คน

Image

สถาปัตยกรรมเมืองกำแพงเพชร เกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงก์ โดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 หรือสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย เช่นเดียวกับโบราณสถานในเมืองนครชุม ศาสนสถานเหล่านี้สร้างตามศิลปะสุโขทัย แต่มีอิทธิพลของล้านนา และอยุธยาเข้ามาปะปน เพราะกำแพงเพชรคือกึ่งกลางของล้านนากับอยุธยา เป็นผลให้ศิลปะที่ถูกผสมผสานนี้เรียกว่า " สกุลช่างเมืองกำแพงเพชร "

Image

โบราณสถานน่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นวัดสำคัญอยู่ติดกับบริเวณวัง
วัดพระธาตุ อยู่ทางตะวันออกของวัดพระแก้ว
สระมน หรือบริเวณวังโบราณ อยู่ด้านเหนือวัดพระแก้ว เข้าใจว่าบริเวณนี้คือวัง แต่ปราสาทราชฐานไม่เหลืออยู่เลย
ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด แต่เทวรูปที่ตั้งไว้เป็นองค์จำลอง องค์จริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร
วัดป่ามืด ไปทางพรานกระต่าย วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ
วัดพระนอน อยู่ห่างจากวัดป่ามืดไปทางเหนือประมาณ 150 เมตร วัดนี้มีเอกลักษณ์ของวัดในกำแพงเพชรโดยสมบูรณ์คือ มีบ่อน้ำสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ำ และศาลา มีเสาศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วัดพระสี่อริยาบถ อยู่ต่อจากวัดพระนอนไปทางทิศเหนือ มีบ่อน้ำ ห้องอาบน้ำ อยู่หน้าวัดเช่นกัน สี่อริยาบถคือ เดิน นั่ง ยืน และนอน เวลานี้มีองค์ประทับยืนที่สมบูรณ์และงดงามมาก เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย
วัดพระสิงห์ ถัดจากวัดพระสี่อริยาบถไปทางเหนือ แบ่งเขตพุทธาวาส ล้อมรอบด้วยเขตสังฆาวาส
วัดช้างรอบ เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา มีช้างทรงเครื่องครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก
วัดอาวาสใหญ่ เป็นวัดที่มีคูน้ำล้อมรอบ มีเจดีย์ทรงระฆัง มีช้างล้อมรอบ 16 เชือก

Image

Image

ที่ตั้ง : ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
วันเปิด :ทุกวัน
เวลา : 08.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม :คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
ติดต่อเพิ่มเติม : 0 5571 1921, 0 5571 2528
การเดินทาง
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
2.โดยรถสาธารณะ
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่ง สายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. 0 2936 3670, 0 2936 2852–66 กำแพงเพชร โทร. 0 5579 9103
เว็บไซต์ : http://www.transport.co.th/

ข้อมูลจาก :
http://thailandtopvote.com
http://dvthai3.tripod.com
https://www.travellerfreedom.com

Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

Re: ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลby Jom07 » Fri Apr 27, 2018 10:23 am

index (1)-compressed.jpg
index (1)-compressed.jpg (104.08 KiB) Viewed 3411 times


index (2)-compressed.jpg
index (2)-compressed.jpg (69.59 KiB) Viewed 3411 times


index (3)-compressed.jpg
index (3)-compressed.jpg (76.52 KiB) Viewed 3411 times


index (4)-compressed.jpg
index (4)-compressed.jpg (92.04 KiB) Viewed 3411 times


index (5)-compressed.jpg
index (5)-compressed.jpg (84.5 KiB) Viewed 3411 times

Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

Re: ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลby Jom07 » Fri Apr 27, 2018 10:24 am

index (6)-compressed.jpg
index (6)-compressed.jpg (92.19 KiB) Viewed 3411 times


index-compressed.jpg
index-compressed.jpg (98.74 KiB) Viewed 3411 times


ตารางรถทัวร์
capture-20180427-103253.png


Return to “กำแพงเพชร”