ท่องเที่ยว พระที่นั่งอนันตสมาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
Jom07
Full Member
Full Member
Posts: 174
Joined: Thu Jan 18, 2018 3:02 pm
Thailand

ท่องเที่ยว พระที่นั่งอนันตสมาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลby Jom07 » Mon Feb 05, 2018 11:51 am

รายละเอียดสถานที่

ท่องเที่ยว พระที่นั่งอนันตสมาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

Image

พระที่นั่งอนันตสมาคม อาคารหินอ่อนแบบโดมคลาสสิกโรมัน ผสานศิลปะอิตาเลียนเรอเนอซองส์ และแบบนีโอคลาสสิก ภายนอกประดับด้วยหินอ่อนจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี บางส่วนแกะสลักเป็นรูปพันธุ์พฤกษาและคนเพื่อประดับอาคาร รูปทรงเป็นแบบเดียวกับวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งโรมและโบสถ์เซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอนที่งดงาม ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่รับรองแขกเมืองและประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน โดยมิสเตอร์ เอ็ม.ตามานโย (M.Tamango) ช่างจากอิตาลีเป็นผู้ออกแบบ นายซี อัลเลกรี เป็นวิศวกร เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง หลังจากดำเนินการได้เพียง 2 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงรับช่วงก่อสร้างต่อจนสำเร็จลงในอีก 6 ปีต่อมาตรงกับ พ.ศ. 2458 รวมทั้งสิ้น 8 ปี ลักษณะเด่นของอาคารแห่งนี้อยู่ที่ช่วงบนซึ่งเป็นรูปโดมทำจากทองแดง มีโดมใหญ่อยู่ตรงกลางและโดมเล็กๆ รายรอบ 6 โดม ภายในพระที่นั่งบนเพดานโดมตกแต่ง ด้วยภาพเขียนเฟรสโก (ภาพเขียนสีบนปูนเปียก) เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 3 6 แห่งราชวงศ์จักรี จำนวน 6 ภาพ ใต้โดมกลางเป็นโดมใหญ่ที่สุดมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เพดานนับจากใต้โดมตลอดบริเวณท้องพระโรงกลาง มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." สลับกับ "วปร." อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบันไดหินอ่อนโค้งสวยงามทอดตัวนำไปยังชั้นบนที่มีลักษณะเป็น ห้องโถงยาว เพดานสูง นอกจากนี้ยังมีลวดลายอันงดงามตั้งแต่เพดานรูปโค้งเชื่อมหัวเสาทั้งสองด้าน ส่วนตัวเสาสร้างด้วยหินอ่อนทั้งต้น มีลวดลายการแกะสลักอย่างงดงาม โดยเฉพาะเสาแบบ “โครินเธียน” ที่หัวเสาสลักด้วยลวดลายใบไม้อันสวยงาม เป็นแบบที่นิยมใช้มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ นอกจากนั้นเหนือพระทวารหรือประตูทุกประตู มีตุ๊กตาโรมันแกะสลักจากหินอ่อน มีพวงมาลัยหินอ่อนคล้องคอประดับไว้อย่างน่าชม พระที่นั่งอนันตสมาคมแต่เดิมใช้เป็นที่ประกอบ พระราชพิธีรัฐพิธีต่างๆ และเคยเป็นที่ประชุมรัฐสภา ภายหลังย้ายการประชุมมายังรัฐสภาใหม่ ด้านหลังของพระที่นั่งฯ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรศิลป์แผ่นดิน โดยสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา อีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชมความงดงาม

เหตุผลที่ควรไปเที่ยงชมเพราะ พระที่นั่งองค์นี้อาจปิดแบบถาวร และไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมอีกเลยตลอดชีวิต

Image

1. เป็นพระที่นั่ง 6 แผ่นดิน

เริ่มสร้างในรัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จในรัชกาลที่ 6 และอยู่จนถึงรัชกาลที่ 10 ‘พระที่นั่งอนันตสมาคม’ องค์ที่เราเห็นกันอยู่จนคุ้นชิน เป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิต ที่สร้างขึ้นจากพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน เพราะทรงเล็งเห็นว่าพระที่นั่งหลังเก่า ณ ตำบลสามเสน คับแคบ ไม่กว้างขวางพอแก่การพระราชพิธีต่างๆ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ทางทิศตะวันออกของ ‘พระที่นั่งอัมพรสถาน’ สร้างพระที่นั่งหลังใหม่ขึ้น และพระราชทานนามตามชื่อพระที่นั่งองค์หนึ่งภายใน ‘พระอภิเนาว์นิเวศน์’ พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยในหลวง รัชกาลที่ 4 แต่ถูกรื้อถอนไปหมดแล้ว
การก่อสร้างดำเนินมาไม่นาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการต่อ และสำเร็จบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2458 ใช้เวลาทั้งหมด 8 ปีหลังจากนั้น พระที่นั่งอนันตสมาคม ก็ถูกใช้เป็นที่ว่าราชการ และใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ จวบจนรัชกาลปัจจุบัน

Image

2. เป็นพระที่นั่งหินอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทย

เมื่อมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระที่นั่ง ก็แต่งตั้ง ‘เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)’ เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง ‘นายซี อัลเลกรี’ เป็นวิศวกร และให้ ‘มาริโอ ตามานโญ’ สถาปนิกชาวอิตาลี รับผิดชอบด้านการออกแบบและตกแต่ง โดยได้แรงบันดาลใจจากวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกัน และโบสถ์เซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นแม่แบบ

ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนสซองส์ (Italian Renaissance) ผสมกับ นีโอคลาสสิก (Neo Classic) คือมีความสมมาตร มีซุ้มเสาคานรับชัดเจนเฉกเช่นศิลปะยุคกรีกโรมัน ไม่เน้นรุ่มรวยลวดลายจนบดบังโครงสร้างแบบโรโคโค (Rococo)
ด้านนอกประดับด้วยหินอ่อนทั้งหมด นำเข้าจากเมืองคารารา (Carara) ประเทศอิตาลี แหล่งผลิตหินอ่อนมีชื่อที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จุดเด่น คือ มีหลังคาโดมอยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กๆ รายล้อมอีก 6 โดม รวมทั้งสิ้นมี 7 โดม โดยทั้งหมดทำจากทองแดง ซึ่งต่อมาเกิดสนิมสีเขียวขึ้นตามกาลเวลา
หากใครที่ชอบเที่ยวย่านเก่า เยี่ยมชมวังและพระที่นั่งต่างๆ จะสังเกตเห็นชัดว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม มีความสวยงามและแตกต่างจากพระที่นั่งองค์อื่นอยู่มาก ด้วยพระที่นั่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักทำจากไม้สักทองทั้งหลังไม่ก็ก่ออิฐโบกปูน หรือหินแกรนิต แต่ของที่นี่กลับประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และกลายเป็นพระที่นั่งหินอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทย

Image

3. ภาพเฟรสโกตระการตา

นี่คืออีกหนึ่งความเจ๋งหลักที่เราไม่อยากให้คุณพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะความงามจากภาพเฟรสโก ฝีมือการวาดโดย ศาสตราจารย์กาลิเลโอ คินี (Galileo Chini) และ นาย ซี. ริโกลี (Mr. C. Riguli) นั้นวิจิตร ตระการตา และสวยงามมา บนเพดานโดมของพระที่นั่ง มีภาพเขียนสีปูนเปียกขนาดใหญ่ จำนวน 6 ภาพ แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 ใช้เทคนิคการลงสีแสงเงาตามแบบจิตรกรรมตะวันตกที่ดูมีมิติ แตกต่างกับจิตรกรรมไทยดั้งเดิมที่เน้นการเขียนลายเส้นสีแบบแบนๆ ใต้โดมกลางเป็นโดมใหญ่สุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ‘จปร.’ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เพดานตลอดบริเวณท้องพระโรงกลาง มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ‘จปร.’ สลับกับ ‘วปร.’ อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร้อยทั้งร้อยมาดูแล้ว รับรองได้ว่าไม่ผิดหวัง เผลอๆ สวยกว่าพระราชวังดังๆ บางแห่งในยุโรปเสียอีก

ที่อยู่: ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เวลาทำการ: เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.

ค่าตั๋ว: บุคคลทั่วไป 150 บาท นักเรียน นักศึกษา 75 บาท ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม 15.30 น.

ติดต่อ: 0 2283 9411

Website: http://www.artsofthekingdom.com


ข้อมูลจาก :
https://th.wikipedia.org
https://thestandard.co
https://thai.tourismthailand.org

Return to “กรุงเทพมหานคร”