รหัสโค้ด คำย่อ รหัสช่อทางการทำรายการ โอน รับโอน ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Transaction Channel

แนะนำโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทริปไหนใครอยากแบ่งปันเชิญที่นี่
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4570
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

รหัสโค้ด คำย่อ รหัสช่อทางการทำรายการ โอน รับโอน ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Transaction Channel

ข้อมูลby admin2 » Tue Dec 24, 2019 4:06 am

รหัสช่องทาง คำย่อ รหัสช่อทางการทำรายการ โอน รับโอน ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Channel
AIP = เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ Automatic Item Posting
CPM1 = ธุรกรรมตลาดทุน Easy Fund
ATS = ระบบโอนเงินเข้า / หักบัญชีอัตโนมัติ Automatic Transfer System
AIR = เช็คคืนอัตโนมัติ Automatic Item Returned
ESTM = ระบบสเตทเม้นท์ด่วน Express Statement
BCMS = ระบบบริหารเงินเพื่อธุรกิจ Business Cash Management System
ATM = ทำรายการผ่านตู้ ATM Automatic Teller Machine
EXCH = ศูนย์แลกเปลี่ยนเงิน Exchange Booth
DTC = เงินโอนภายในประเทศ Domestic Transfer And Collection
ATMP = บริการเอทีเอ็ม. ทางโทรศัพท์ IVR - ATM Phone
FBS = ระบบบัตรเครดิต IVR - SCB Credit Card
BPP = บริการรับเรียกเก็บเงิน Electronic Bill Presentment And Payment
BC = ระบบเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด Bill For Collection
FIT = การค้าต่างประเทศ Trade Finance
FRC = เงินโอนต่างประเทศและชำระเงิน Foreign Remitance & Settlement
BNET = บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจ SCB Business Net
FTRA = โอนเงินระหว่างบัญชี Funds Transfer
MOBI = ระบบโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Banking
CCC = ศูนย์บริการลูกค้า Customer Contact Center
INTR = โอนดอกเบี้ย Interest Transfer
MPAY = บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Payment
CDM = ฝากเงิน-เครื่องรับฝากอัตโนมัติ Cash Deposit Machine
OTCL = เช็คส่งไปเรียกเก็บ Outward Clearing
SIPS = ชำระค่าบริการผ่าน Internet SCB Internet Payment System
IFT = ระบบโอนเงินข้ามธนาคาร Interbank Fund Transfer
SCIS = ระบบออกเช็คอัตโนมัติ Cheque Issuance
SMCP = โอนเงินเข้าบัตรสมาร์ทการ์ด Transfer to SMART Card
DIS = เข้า/หักบัญชีผ่านระบบ DIS Deposit Interface System
STDR = โอนเงินตามคำสั่งประจำ Standing Order
TELL = ทำรายการผ่านสาขา, สนญ. Teller by Branch, H.O.
ENET = รายการผ่าน Internet Internet Banking
SWEE = ระบบโอนเงินตามเงื่อนไข Condition Sweep
TELE = โอนเงินผ่านธนาคารทางโทรศัพท์ IVR - Tele Banking
STS = ระบบกองทุนเปิด Capital Fund Application
TMSX = บริหารการเงิน SIERRA
TFS = การค้าต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก Exim Bill
SYSG = จากระบบเงินฝาก Deposit System Generated
MYSG = การโอนจากระบบเงินฝาก Morning Transfer System Generated
EWLT = รายการผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Electronic WalletReturn to “พูดคุยทั่วไป”