การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

แนะนำโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทริปไหนใครอยากแบ่งปันเชิญที่นี่
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Mon Sep 25, 2017 5:32 pm

การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา
โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย


การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถรถธรรมดา ชานเมือง ด่วน ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษCNR รถเร็ว จาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ http://www.railway.co.th

เลขขบวนรถ 303 ประเภทรถ ชานเมือง ออกจาก กรุงเทพฯ 04:20 น. ถึง อยุธยา 05:48 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 339 ประเภทรถ ชานเมือง ออกจาก กรุงเทพฯ 05:20 น. ถึง อยุธยา 06:44 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 21 ประเภทรถ ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 05:45 น. ถึง อยุธยา 06:58 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 345 บาท

เลขขบวนรถ 135 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 06:40 น. ถึง อยุธยา 08:25 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 111 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 07:00 น. ถึง อยุธยา 08:37 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 75 ประเภทรถ ด่วน ออกจาก กรุงเทพฯ 08:20 น. ถึง อยุธยา 09:41 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 165 บาท

เลขขบวนรถ 7 ประเภทรถ ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 08:30 น. ถึง อยุธยา 09:47 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 345 บาท

เลขขบวนรถ 201 ประเภทรถ ธรรมดา ออกจาก กรุงเทพฯ 09:25 น. ถึง อยุธยา 11:27 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 35 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 71 ประเภทรถ ด่วน ออกจาก กรุงเทพฯ 10:05 น. ถึง อยุธยา 11:24 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 165 บาท

เลขขบวนรถ 3 ประเภทรถ ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 10:50 น. ถึง อยุธยา 12:15 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 345 บาท

เลขขบวนรถ 209 ประเภทรถ ธรรมดา ออกจาก กรุงเทพฯ 11:20 น. ถึง อยุธยา 13:04 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 233 ประเภทรถ ธรรมดา ออกจาก กรุงเทพฯ 11:40 น. ถึง อยุธยา 13:06 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 211 ประเภทรถ ธรรมดา ออกจาก กรุงเทพฯ 12:55 น. ถึง อยุธยา 14:31 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 35 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 109 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 13:45 น. ถึง อยุธยา 15:17 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม เตียงบน ราคา 165 บาท เตียงล่าง 215 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 207 ประเภทรถ ธรรมดา ออกจาก กรุงเทพฯ 14:05 น. ถึง อยุธยา 15:57 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 145 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 15:20 น. ถึง อยุธยา 16:56 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 301 ประเภทรถ ชานเมือง ออกจาก กรุงเทพฯ 16:30 น. ถึง อยุธยา 18:32 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 341 ประเภทรถ ชานเมือง ออกจาก กรุงเทพฯ 17:00 น. ถึง อยุธยา 18:57 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 317 ประเภทรถ ชานเมือง ออกจาก กรุงเทพฯ 17:25 น. ถึง อยุธยา 19:12 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 9 ประเภทรถ ด่วนพิเศษCNR ออกจาก กรุงเทพฯ 18:10 น. ถึง อยุธยา 19:44 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 716 บาท เตียงล่าง 916 บาท เหมาห้อง 1,716 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(40) เตียงบน ราคา 485 บาท เตียงล่าง 585 บาท

เลขขบวนรถ 313 ประเภทรถ ชานเมือง ออกจาก กรุงเทพฯ 18:20 น. ถึง อยุธยา 20:18 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 15 บาท (รถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

เลขขบวนรถ 77 ประเภทรถ ด่วน ออกจาก กรุงเทพฯ 18:35 น. ถึง อยุธยา 20:03 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 165 บาท

เลขขบวนรถ 139 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 18:55 น. ถึง อยุธยา 20:25 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 295 บาท เตียงล่าง 345 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 13 ประเภทรถ *ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 19:35 น. ถึง อยุธยา 21:06 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 686 บาท เตียงล่าง 886 บาท เหมาห้อง 1,386 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 505 บาท เตียงล่าง 595 บาท

เลขขบวนรถ 25 ประเภทรถ ด่วนพิเศษCNR ออกจาก กรุงเทพฯ 20:00 น. ถึง อยุธยา 21:40 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 716 บาท เตียงล่าง 916 บาท เหมาห้อง 1,716 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(40) เตียงบน ราคา 485 บาท เตียงล่าง 585 บาท

เลขขบวนรถ 107 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 20:10 น. ถึง อยุธยา 21:43 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(32) เตียงบน ราคา 295 บาท เตียงล่าง 345 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(26, 28, 32) เตียงบน ราคา 165 บาท เตียงล่าง 215 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 23 ประเภทรถ ด่วนพิเศษCNR ออกจาก กรุงเทพฯ 20:30 น. ถึง อยุธยา 21:52 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 716 บาท เตียงล่าง 916 บาท เหมาห้อง 1,716 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(40) เตียงบน ราคา 485 บาท เตียงล่าง 585 บาท

เลขขบวนรถ 133 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 20:30 น. ถึง อยุธยา 21:43 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 105 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 21:00 น. ถึง อยุธยา 22:22 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 125 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

เลขขบวนรถ 67 ประเภทรถ ด่วน ออกจาก กรุงเทพฯ 21:30 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 22:50 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 646 บาท เตียงล่าง 846 บาท เหมาห้อง 1,346 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(30, 32, 34) เตียงบน ราคา 465 บาท เตียงล่าง 555 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(36/40) เตียงบน ราคา 445 บาท เตียงล่าง 515 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(32) เตียงบน ราคา 415 บาท เตียงล่าง 465 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 185 บาท

เลขขบวนรถ 51 ประเภทรถ ด่วน ออกจาก กรุงเทพฯ 22:00 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 23:35 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 465 บาท เตียงล่าง 535 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม เตียงบน ราคา 285 บาท เตียงล่าง 335 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 185 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 165 บาท

เลขขบวนรถ 141 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 22:45 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 00:16 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 65 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 45 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ : เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1690

Return to “พูดคุยทั่วไป”