การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์ โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

แนะนำโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทริปไหนใครอยากแบ่งปันเชิญที่นี่
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์ โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Fri Sep 15, 2017 12:44 pm

การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์
โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย


การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถรถด่วน ด่วนพิเศษ รถเร็ว จาก กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ http://www.railway.co.th

เลขขบวนรถ 43 ประเภทรถ ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 08:05 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 12:28 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 455 บาท

เลขขบวนรถ 171 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 13:00 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 18:35 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 525 บาท เตียงล่าง 595 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม เตียงบน ราคา 345 บาท เตียงล่าง 395 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 168 บาท

เลขขบวนรถ 45 ประเภทรถ *ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 15:10 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 20:35 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 625 บาท เตียงล่าง 715 บาท

เลขขบวนรถ 37 ประเภทรถ *ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 15:10 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 20:35 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 912 บาท เตียงล่าง 1,112 บาท เหมาห้อง 1,612 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 605 บาท เตียงล่าง 675 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 325 บาท

เลขขบวนรถ 169 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 15:35 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 21:34 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 525 บาท เตียงล่าง 595 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม เตียงบน ราคา 345 บาท เตียงล่าง 395 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 168 บาท

เลขขบวนรถ 173 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 17:35 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 23:16 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 525 บาท เตียงล่าง 595 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม เตียงบน ราคา 345 บาท เตียงล่าง 395 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 168 บาท

เลขขบวนรถ 167 ประเภทรถ เร็ว ออกจาก กรุงเทพฯ 18:30 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 23:55 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ เตียงบน ราคา 525 บาท เตียงล่าง 595 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม เตียงบน ราคา 345 บาท เตียงล่าง 395 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 245 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 168 บาท

เลขขบวนรถ 85 ประเภทรถ ด่วน ออกจาก กรุงเทพฯ 19:30 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 01:01 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ราคา 872 บาท เตียงล่าง 1,072 บาท เหมาห้อง 1,572 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(36/40) เตียงบน ราคา 565 บาท เตียงล่าง 635 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ(32) เตียงบน ราคา 535 บาท เตียงล่าง 585 บาท
ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ราคา 285 บาท
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ราคา 208 บาท

เลขขบวนรถ 41 ประเภทรถ ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 22:50 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 03:29 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 455 บาท

เลขขบวนรถ 39 ประเภทรถ ด่วนพิเศษ ออกจาก กรุงเทพฯ 22:50 น. ถึง ประจวบคีรีขันธ์ 03:29 น.
ค่าโดยสาร
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ราคา 455 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ : เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1690

Return to “พูดคุยทั่วไป”