Search found 1 match: บ้านบึง

คำค้น: บ้านบึง

by Jom07
Tue Apr 03, 2018 2:24 pm
Forum: จันทบุรี
Topic: ท่องเที่ยวโอเอซิส ซีเวิลด์ จังหวัดจันทบุรี
ตอบกลับ: 2
แสดง: 4927
Thailand

ท่องเที่ยวโอเอซิส ซีเวิลด์ จังหวัดจันทบุรี

... เป็นเส้นทางสายใหม่ที่สุด เริ่มต้นที ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านมอเตอร์เวย์ ด่านลาดกระบังและด่านพานทองชิดซ้ายเตรียมเข้าทางแยกเข้าบ้านบึง – แกลง วิ่งเข้าแกลงระยะทาง90 กม.จากนั้น ใช้ทางหลวงหมายเลข 344 ระยะทาง50 กม.และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3 อีก63 กม.รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ ...

ค้นหาขั้นสูง