รหัสโค้ด คำย่อ รหัสการโอน รับโอน ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB Transaction Codes

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( >:D ^-^ O0

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รหัสโค้ด คำย่อ รหัสการโอน รับโอน ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB Transaction Codes

รหัสโค้ด คำย่อ รหัสการโอน รับโอน ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB Transaction Codes

ข้อมูล by admin2 » Tue Dec 24, 2019 4:04 am

รหัสโค้ด คำย่อ รหัสการโอน รับโอน ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB Transaction Codes
C1, C2 = ฝาก, ถอนเงินสด-ไม่ใช้สมุด Cash Deposit, Wihdrawal Nobook
EC = รายการแก้ไข Error Correction
CP, XP = ชำระค่าสินค้า-บริการด้วยเงินสด-เงินโอน Cash, Transfer Bill Payment
CC, XC = ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน Cash, Transfer-Close A/C
FE = ค่าธรรมเนียม Fee
QP, OP = ชำระค่าสินค้า-บริการด้วยเช็ค Cheque Bill Payment
CD, CW = ฝาก, ถอนเงินสด Cash Deposit, Wihdrawal
IN, TX = ดอกเบี้ย, ภาษี Interest, Tax
CS, XS = ถอนเงินสด-โอนเงิน ด้วยเช็คต่างสาขา Inter-Br.Chq-Transfer Wihdrawal
XO, CO = เปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน Cash, Transfer Deposit New A/C
OD, QD = ฝากเป็นเช็ค Cheque Deposit
VD, VW = ฝาก, ถอนย้อนวันที่ Backdate Deposit, Wihdrawal
ON, QN = นำฝากเช็ค-ไม่ใช้สมุด Cheque Deposit Nobook
QW = เช็คเรียกเก็บ Clearing Cheque
XB = ฝากเงินโอนย้อนวันที่-ไม่ใช้สมุด Backdate Transfer Deposit Nobook
OO, QD = เปิดบัญชีเป็นเช็ค Cheque Deposit New A/C
RF = ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน Interest Refunded
X1, X2 = ฝากถอนเงินโอนไม่ใช้สมุด Transfer Deposit, Withdrawal Nobook
PP = ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad Pin-Pad Cash Withdraw
RT = เช็คคืน Cheque Returned
XD, XW = ฝากถอนเป็นเงินโอน Transfer Deposit, Withdrawal
PW, PX = ถอนบางส่วนเป็นเงินสด-เงินโอน Partial Cash, Transfer Withdrawal
VO = เปิดบัญชีย้อนวันที่ Backdate New A/C
XR = โอนอัตโนมัติระหว่างวัน Real Time Fund Transfer Fee
RC = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน Chq. Returned Commission
UL = วงเงิน BCM ใช้ไป Ultimated Limit Used
F1 = ค่าธรรมเนียมโอนอัตโนมัติ Real Time Fund TRansfer Fee

Top