แสดงประวัติเส้นทางสถานที่

ไอดี ต้นทาง ปลายทาง ไอพีผู้ใช้งาน Time Action
133767 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพง (San Kamphaeng Hot Springs) น้ำพุร้อนเชียงใหม่เฮ๋าก็มีนะ 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 11:03 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133766 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี เมืองบาดาล (Underwater City) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 11:00 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133765 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดนางพญา (Wat Nang Phaya) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:59 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133764 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก น้ำตกชาติตระการ (Chat Trakan Waterfall) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:56 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133763 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (Phu Soi Dao National Park) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:53 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133762 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:47 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133761 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท เขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย... เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:41 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133760 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก น้ำตกชาติตระการ (Chat Trakan Waterfall) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:38 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133759 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่องเที่ยววัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:37 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133758 ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี ท่องเที่ยวฟาร์มแกะ Danus Hobby Farm จังหวัดเพชรบุรี 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:31 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133757 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก ลานหินปุ่ม (Lan Hin Pum) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:30 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133756 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก น้ำตกหมันแดง (Man Daeng Waterfall) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:22 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133755 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตกป่าละอู (Pa La-U Waterfall) 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:18 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133754 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี ท่องเที่ยวเมืองมัลลิกา จังหวัดกาญจนบุรี 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:12 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133753 กรุงชิง++++นบพิตำ++++นครศรีธรรมราช+++ ท่องเที่ยวน้ำตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช 114.119.138.82 Wed Jun 29, 2022 10:06 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133752 เพ เมืองระยอง ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 34.239.147.7 Wed Jun 29, 2022 10:03 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133751 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะแสมสาร (Koh Samaesarn) 114.119.139.107 Wed Jun 29, 2022 8:57 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133750 เพ เมืองระยอง ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 157.90.181.152 Wed Jun 29, 2022 6:57 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133749 เพ เมืองระยอง ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 157.90.181.152 Wed Jun 29, 2022 6:57 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
133748 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี ทุ่งโปรงทอง 157.90.181.152 Wed Jun 29, 2022 6:57 pm รายละเอียด แสดงแผนที่