วัดนางพญา (Wat Nang Phaya)


Fri Sep 08, 2017 9:19 am | เข้าชม 7141 ครั้ง
ต้นทาง
กำหนดปลายทาง
กำหนดปลายทาง

แสดงประวัติเส้นทางสถานที่

แสดงประวัติเส้นทางสถานที่
ไอดี ต้นทาง ปลายทาง ไอพีผู้ใช้งาน Time Action
109445 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (Phu Soi Dao National Park) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 4:02 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109444 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี ทุ่งโปรงทอง 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 4:01 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109443 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 4:00 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109442 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ผาช่อ (Pha Chau) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 3:58 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109441 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง (Huai Nam Dang) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 3:51 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109440 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สวนสนบ่อแก้ว (Suan Son Bor Kaew) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 3:46 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109439 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง (Huai Nam Dang) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 3:45 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109438 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพง (San Kamphaeng Hot Springs) น้ำพุร้อนเชียงใหม่เฮ๋าก็มีนะ 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 3:38 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109437 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก ทุ่งแสลงหลวง 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 3:04 am รายละเอียด แสดงแผนที่
109436 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก ลานหินปุ่ม (Lan Hin Pum) 3.226.72.118 Thu May 13, 2021 2:56 am รายละเอียด แสดงแผนที่